Home » » Stardock Fences 1.01.143

Stardock Fences 1.01.143

Stardock Fences ဆိုတာ ဒက္စ္ေတာ့ေပၚက ဖိုဒါ၊ အိုင္ကြန္ေတြကို ေဖ်က္တဲ့ေဆာ့၀ဲလ္ျဖစ္ပါတယ္။
ဒက္စ္ေတာ့ေပၚက ဖိုလ္ဒါ၊ အိုင္ကြန္ေတြကို တစ္ျခားနည္းေတြနဲ႔ေဖ်ာက္လို႔ရပါတယ္။ Group Policy Editor
စသည္တို႔လိုေပါ့။ ေနာက္ျပီး ဒက္စ္ေတာ့ေပၚလြတ္တဲ့ေနရာမွာ Right Click ေထာက္ျပီး show desktop
icon/ hide desktop icon လုပ္ရင္လည္းရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒီ Stardock Fences ေဆာ့၀ဲလ္ကေတာ့ အသံုးျပဳရတာလြယ္ကူမႈေတြရွိတယ္ေလ။ ဒီေဆာ့၀ဲလ္
ကို ေမာင္းျပီးရင္ ဒက္စ္ေတာ့ေပၚလြတ္တဲ့ေနရာမွာ Double Click ႏွိပ္လိုက္ရံုျဖင့္ ဒက္စေတာ့ေပၚက ဖိုလ္ဒါ၊
အိုင္ကြန္ေတြအကုန္ေဖ်ာက္ထားလို႔ရပါတယ္။ ျပန္ေပၚခ်င္ရင္လဲ Double Click ကိုသာႏွိပ္....စမ္းၾကည့္ခ်င္ရင္...ဒီမွာ

ေစာလင္းနက္စ္

0 comments:

Post a Comment