Home » » Wallpaper for Window 7

Wallpaper for Window 7အခု Window 7 Wallpaper မ်ားဟာ အေတာ္လန္းတယ္။ အင္တာနက္ေပၚမွာ ရွာေဖြျပီး က်ေနာ္ၾကိဳက္တဲ့
Window 7 Wallpaperမ်ားကို စုစည္းထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဇစ္ဖိုင္နဲ႔တင္ထားတယ္ လုိခ်င္ရင္ ေအာင္ပါ
ေပးထားတဲ့လင့္ကို ေဒါင္းလိုက္ပါ....

Download : Mediafire

Sawlinux

0 comments:

Post a Comment