Home » , » ဘယ္ေတာ့မွ အရံႈးမေပးျခင္း (Never say die)၊ မဆုတ္မနစ္ေသာ ဇြဲလံု႕လရဲ႕သေဘာတရား (Attitude persistence)

ဘယ္ေတာ့မွ အရံႈးမေပးျခင္း (Never say die)၊ မဆုတ္မနစ္ေသာ ဇြဲလံု႕လရဲ႕သေဘာတရား (Attitude persistence)

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒီတေလာ ဗဟုသုတရစရာ English ေဆာင္းပါးအတိုအထြာေလးကိုပဲ တတ္ႏိုင္သေလာက္ဘာသာျပန္ေလ့က်င့္ေရးနဲ႔ စာဖတ္သူအတြက္ အထူးသျဖင့္ Generation ကရင္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးမ်ားႏိုင္မယ္ထင္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျပီး ပို႔စ္အျဖစ္တင္ေပးပါတယ္။

အျခား ေရြကရင္အေၾကာင္းမ်ားလဲ အခ်ိန္ရရင္ေရးဖို႔စိတ္ကူးထားပါတယ္။ (စာအုပ္ထဲမွ ေရြးထုပ္ျခင္းအပါအ၀င္ေပါ့ဗ်ာ)

မဆုပ္မနစ္ေသာ ဇြဲလံုးလသည္ အေႏွာင့္အယွက္ျပႆနာမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း မိမိရဲ႕ပန္းတိုင္ကိုေရာက္ရွိသည့္အထိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအတြက္ တြန္းအားတစ္ခုပါပဲ။

ေအာင္ျမင္သူတိုင္းဟာ အရံႈးမေပးတတ္ၾကပါ။ ဒါလဲ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ခုိင္မာေသခ်ာစြာ
တည္ေဆာက္ထားတဲ့ပန္းတိုင္နဲ႔ ဂရုတစိုက္ေတြးေခၚတဲ့ Idea မ်ားဟာ မဆုပ္မနစ္ဆုပ္ကိုင္ထားမယ္ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္ျခင္းရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕မဆုပ္မနစ္တဲ့ အေနထားေပၚမူျပီး လူေတြဟာ ေအာက္ပါ Level အလုိက္ ကြဲျပားသြားပါတယ္။

ဘယ္ေတာ့မွ စျပီးမလုပ္ေဆာင္ေသာပုဂိဳလ္ ( Those who never start )

အခ်ိဳ႕ေသာလူတေတြဟာ ideasေတြ ရွိၾကပါတယ္ ေနာက္ျပီး အဲဒီ idea နဲ႔ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းမ်ားကို
လည္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ အေကာင္အထည္မေဖၚၾကပါဘူး အေၾကာင္းကေတာ့
ကိုယ့္ကိုယံုၾကည္မႈမရွိလို႔ပါပဲ။ ေတြးေတာျခင္း၊ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းနဲ႔ပဲ အခ်ိန္ကုန္လြန္ေစတယ္။ ဒီလိုပုဂိဳလ္
မ်ိဳးသည္ အေၾကာက္တရားကိုေက်ာ္လြန္ျခင္း၊ တစ္စံုတရာကို မစတင္ခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ
ရရွိႏို္င္ပါ။

အလုပ္ကိုစတင္လုပ္ေဆာင္ပါသည္ (သို႔ေသာ္) ျပီးစီးေအာင္မေဆာင္ရြက္ေသာပုဂိဳလ္ (Those who start but never finish)

အခ်ိဳ႕ေသာလူေတြက်ေတာ့ ideaေကာင္းေလးေတြလည္းရွိၾကပါတယ္ ျပီးေတာ့ စတင္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔လည္း
ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္းမရွိပါ။ သူတို႔ အရမ္းစိတ္လုပ္ရွားတက္ၾကြပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေႏွာင့္အယွက္ျပႆနာမ်ား
ေတြ႕ၾကံဳရင္ဆိုင္လိုက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီျပႆနာကိုရင္ဆိုင္ရမယ့္အစား သူတို႔ေရွာင္ထြက္သြားၾကပါတယ္။
စိန္ေခၚလာမည့္ျပႆနာမ်ားကိုလည္း ဘယ္ေတာ့မွ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမစဥ္းစာခဲ့ပါဘူးး။
ဘ၀ဆိုတာ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားမရွိခဲ့ဘူးဆိုရင္ ပ်င္းရိစရာလည္းအရမ္းေကာင္းမွာပါ။ အခက္အခဲမရင္ဆိုင္
ရတဲ့ ပုဂိဳလ္ဟာလည္း ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွရရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအခ်က္သည္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္၊
အိမ္ေထာင္သည္မ်ားနယ္ပယ္မွာ အရမ္းမွန္ကန္ပါတယ္။ ဒီဒုတိယသုတ္ပုဂိဳလ္မ်ိဳးဟာ မဆုပ္မနစ္ဇြဲလံုးလမရွိ
တဲ့သူ၊ တိက်ခိုင္မာတဲ့ ပန္းတိုင္မရွိတဲ့သူရယ္လို႔မွတ္ယူရပါလိမ့္မယ္။

အလုပ္ကိုစလဲစတင္ခဲ့တယ္ ျပီးေတာ့ ျပီးစီးေအာင္လဲေဆာင္ရြက္တဲ့ ပုဂိဳလ္ (Those who start and finish)

ဒီတတိယအုပ္စုပုဂိဳလ္သည္ အေကာင္အထည္ေဖၚဖို႔ idea ေကာင္းလဲရွိတယ္။ ျပီးေတာ့ idea မ်ားကိုလည္း
မဆုပ္မနစ္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ပန္းတိုင္မ်ားဟာလည္း ခိုင္ခိုင္မာမာရွိတယ္။ သူတို႔ရဲ႕လုပ္
ေဆာင္ခ်က္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေကာင္းက်ိဳးရွိတဲ့ရလာဒ္မ်ိဳးကိုပဲ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ၾကတယ္။ သူတို႔ဟာ
အေျဖရလာတဲ့အထိ အခြင့္အေရးေကာင္းတစ္ခုအေနနဲ႔ ျပႆနာမ်ားကို ရႈျမင္သံုးသပ္ၾကတယ္။ အခက္
အခဲမ်ားကို ေတြ႕ၾကံဳရင္ဆိုင္ရတာနဲ႔ ထိုအခက္အခဲမ်ားကို ေျပလည္ဖို႔ ဆထက္တပိုးၾကိဳးစားအားထုတ္
ၾကတယ္။ အေႏွးနဲ႔အျမန္ဆိုသလို အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ၾကျပီး အခက္အခဲမ်ားရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း
မႈနဲ႔အတူ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိခံစားလာၾကတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့ပုဂိဳလ္ဟာ ျပႆနာမ်ားမေျဖရွင္းႏိုင္ေသး
သေရြ႕၊ ပန္းတိုင္ကိုမေရာက္ရွိသေရြ႕ ဘယ္ေတာ့မွလက္ေျမာက္အရံႈးေပးရိုးထံုးစံမရွိပါ။
လူေတြဟာလဲ မဆုပ္မနစ္ဇြဲလံုးလရွိတဲ့သူကို ေလးစားၾကည္ညိဳၾကျပီး ဒါေတြဟာလဲ ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ပင္မေသာ့
ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
ကဲစာဖတ္သူမ်ားလဲ တတိယအုပ္စုပုဂိဳလ္မ်ိဳးကိုပဲ အတုယူျပီး ေအာင္ျမင္မႈရယူႏိုင္ၾကပါေစ…..

ေစာလင္းနက္စ္

0 comments:

Post a Comment